REFORMA D'UN LOCAL AL BARRI DE LES CORTS

Conversió de local en estudi d'arquitectura