REFORÇ PARCIAL DE SOSTRE PER TÈRMITS

Detall d'una biga deteriorada per l'atac termític