INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR I REFORMA DE VESTÍBUL, ESCALA I PATI INTERIOR

Detall esquerda vertical grapada