REPARACIÓ DE FAÇANA

Façana abans i després de la intervenció