REPARACIÓ DE FAÇANA PER ALUMINOSI

Llosa balcó trencada i amb armadura a la vista