RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN "LES GARRIGUES"

les borges blanques