RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN "CAN SERRA"

l'hospitalet de llobregat